Politiek in Amerika

Politiek in Amerika

De Decleration Of Independence vormde in 1776 de basis voor de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, alsmede voor een nieuwe regeringsvorm die het land in goede banen moest leiden. Uiteindelijk ontstond de Constitution in Philadelphia, 1787. Het bleek het begin van de hedendaagse politiek in Amerika

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: Het Congres

Het Congres is de wetgevende instantie van de Verenigde Staten. Dit orgaan bestaat uit een hoger- en lagerhuis. Deze huizen noemen we respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden

Hoe werkt het Congres?

Veel wetten ontstaan in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat houdt zich onder andere bezig met buitenlandse zaken. Senatoren en afgevaardigden worden rechtstreeks gekozen. Dit gebeurt om twee jaar. Leden van het Huis van Afgevaardigden dienen een termijn van twee jaar. Senatoren blijven langer zitten: zes jaar. Het Congres komt bijeen in het Capitool in Washington DC.

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: Politieke partijen

Twee stromingen domineren de Amerikaanse politiek: de Republikeinen en de Democraten. Republikeinen zijn traditioneel wat conservatiever en pleiten voor rechten per staat. Democraten denken liberaler en zijn voorstander van een nationaal rechtsysteem.

Wie stemt wat?

Republikeinen ontvangen over het algemeen meer steun van kiezers in de centraal en zuidelijk gelegen staten. Democratische stemmers vindt men in de zogenaamde blue states, gelegen in het oosten en het westen. Swing states zijn staten waarbij er niemand domineert. Deze staten geven bij verkiezingen veelal de doorslag.

Niet alle republikeinen zijn conservatief, net zoals niet alle democraten liberaal zijn. Er bestaan conservatieve democraten en progressieve republikeinen. Het is ook mogelijk dat de president van één partij is, terwijl het Congres een meerderheid heeft van de andere partij. In dat geval spreken we van divided government.

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: de president

De president van de Verenigde Staten is het hoofd van de staat. Daarmee is hij hoofd van de uitvoerende macht en opperbevelhebber van het militaire apparaat.

Hoe zien de verkiezingen eruit?

Verkiezingen vinden plaats in november. De inauguratie van de gekozen kandidaat vindt 20 januari van het volgende jaar plaats. Daarbij wijst de president vijftien hoofden aan voor de verschillende departementen die het kabinet gaan vormen. Een termijn duurt vier jaar, een president kan maximaal twee termijnen blijven zitten.

Hoe werkt het kiessysteem?

Een president wordt niet direct gekozen. Dit gebeurt middels een systeem van kiesmannen. Iedere staat heeft een aantal kiesmannen. Dit aantal is gebaseerd op de hoeveelheid vertegenwoordigers in het Congres en het aantal senators. Zo heeft de meest bevolkte staat, Californië, 55 kiesmannen. De minst bevolkte staten hebben er drie. Wanneer de ene kandidaat in een staat de meeste stemmen ontvangt, wint hij alle kiesmannen van die staat. Op die manier is het mogelijk dat een kandidaat president kan worden met minder stemmen. Dit gebeurde in 2000 bij Al Gore, die zo verloor van George W. Bush.

De Decleration Of Independence vormde in 1776 de basis voor de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, alsmede voor een nieuwe regeringsvorm die het land in goede banen moest leiden. Uiteindelijk ontstond de Constitution in Philadelphia, 1787. Het bleek het begin van de hedendaagse politiek in Amerika

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: Het Congres

Het Congres is de wetgevende instantie van de Verenigde Staten. Dit orgaan bestaat uit een hoger- en lagerhuis. Deze huizen noemen we respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden

Hoe werkt het Congres?

Veel wetten ontstaan in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat houdt zich onder andere bezig met buitenlandse zaken. Senatoren en afgevaardigden worden rechtstreeks gekozen. Dit gebeurt om twee jaar. Leden van het Huis van Afgevaardigden dienen een termijn van twee jaar. Senatoren blijven langer zitten: zes jaar. Het Congres komt bijeen in het Capitool in Washington DC.

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: Politieke partijen

Twee stromingen domineren de Amerikaanse politiek: de Republikeinen en de Democraten. Republikeinen zijn traditioneel wat conservatiever en pleiten voor rechten per staat. Democraten denken liberaler en zijn voorstander van een nationaal rechtsysteem.

Wie stemt wat?

Republikeinen ontvangen over het algemeen meer steun van kiezers in de centraal en zuidelijk gelegen staten. Democratische stemmers vindt men in de zogenaamde blue states, gelegen in het oosten en het westen. Swing states zijn staten waarbij er niemand domineert. Deze staten geven bij verkiezingen veelal de doorslag.

Niet alle republikeinen zijn conservatief, net zoals niet alle democraten liberaal zijn. Er bestaan conservatieve democraten en progressieve republikeinen. Het is ook mogelijk dat de president van één partij is, terwijl het Congres een meerderheid heeft van de andere partij. In dat geval spreken we van divided government.

Politiek in Amerika

Politiek in Amerika: de president

De president van de Verenigde Staten is het hoofd van de staat. Daarmee is hij hoofd van de uitvoerende macht en opperbevelhebber van het militaire apparaat.

Hoe zien de verkiezingen eruit?

Verkiezingen vinden plaats in november. De inauguratie van de gekozen kandidaat vindt 20 januari van het volgende jaar plaats. Daarbij wijst de president vijftien hoofden aan voor de verschillende departementen die het kabinet gaan vormen. Een termijn duurt vier jaar, een president kan maximaal twee termijnen blijven zitten.

Hoe werkt het kiessysteem?

Een president wordt niet direct gekozen. Dit gebeurt middels een systeem van kiesmannen. Iedere staat heeft een aantal kiesmannen. Dit aantal is gebaseerd op de hoeveelheid vertegenwoordigers in het Congres en het aantal senators. Zo heeft de meest bevolkte staat, Californië, 55 kiesmannen. De minst bevolkte staten hebben er drie. Wanneer de ene kandidaat in een staat de meeste stemmen ontvangt, wint hij alle kiesmannen van die staat. Op die manier is het mogelijk dat een kandidaat president kan worden met minder stemmen. Dit gebeurde in 2000 bij Al Gore, die zo verloor van George W. Bush.