Religie in Amerika

Religie in Amerika

Het Katholicisme en het Protestantisme vormen de twee grootste vormen van religie in Amerika. De freedom of religion is echter nog steeds van kracht: Amerika kent daarom vele andere tradities en geloven, zoals het Jodendom en de Islam.

Religie in Amerika: waar vind ik het katholicisme?

Het Katholicisme heeft – in tegenstelling tot het protestantisme – te maken gekregen met een terugloop van leden. Het verlies wordt echter gecompenseerd met de aansluiting van nieuwe volgers.

New England geldt als meest katholieke regio van de Verenigde Staten. De grootste kathedraal staat in New York City: Saint Patrick’s Cathedral. Het Katholisme staat in de Verenigde Staten van oudsher bekend om haar educatie. In Amerika staan zo’n achtduizend katholieke scholen. Bijna 2,3 miljoen kinderen genieten hier onderwijs.

Religie in Amerika: waar vind ik het protestantisme?

Het protestantisme gold als religie van de founding fathers. Het geloof valt anno 2013 te onderscheiden in twee stromingen: het Evangelische Protestantisme en het zogenaamde Mainline Protestantism.

Protestanten vormen één vijfde van de totale Amerikaanse bevolking. De meesten leden wonen in het zuiden. Megakerken trekken met hun diensten beide stromingen aan. Deze gebouwen bieden plaats aan 20,000 mensen. Amerika telt zo’n 1200 megakerken – de twee grootste staan in Houston, Texas.

Religie in Amerika: waar vind ik overige religies?

Boeddhisme

Het Boeddisme wordt aangehangen door 0,7 procent van de bevolking. Met name aan de westkust vindt men grote, Boeddistische gemeenschappen. Dit wordt deels veroorzaakt door het relatief grote aantal Aziatische Amerikanen woonachtig in Het Westen, hoewel het merendeel gewoon in de Verenigde Staten is geboren. De twee grootste worship sites liggen in Californië: de City of Ten Thousand Buddhas en de Hsi Lai-tempel

Islam

Moslims vertegenwoordigen 0,6 procent van de Amerikaanse bevolking. Dit percentage is sterk verdeeld qua achtergrond. 37 procent van de Amerikaanse moslims is blank, 24 procent Afro-Amerikaans en 20 procent Aziatisch. Grote gemeenschappen vind je in New York City, Detroit en Chicago.

Jodendom

Het Jodendom is de grootste religie van de Verenigde Staten naast de christelijke geloven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gereformeerde Jodendom, het conservatieve Jodendom en het Orthodoxe Jodendom. Grote steden als New York City en Los Angeles hebben grote Joodse gemeenschappen. De grootste synagoge ter wereld bevindt zich in The Big Apple: Temple Emanu-El.

Meer religie

Jehova’s Getuigen vormden ooit een lokale religie in Pennsylvania, maar hebben zich verspreid over het hele land. Tezamen vormen zij 0,7 procent van de populatie. Het Hindoeïsme wordt aangehangen door 0,4 procent van de Amerikaanse bevolking. De meeste Hindoe’s wonen in grote steden als Chicago, Atlanta en Washington DC. Amerika kent ook een aantal kleine, relatief nieuwe geloven. Hieronder vallen New Age (0,4 procent) en Native American-spiritualiteit (minder dan 0,3 procent).

Het Katholicisme en het Protestantisme vormen de twee grootste vormen van religie in Amerika. De freedom of religion is echter nog steeds van kracht: Amerika kent daarom vele andere tradities en geloven, zoals het Jodendom en de Islam.

Religie in Amerika: waar vind ik het katholicisme?

Het Katholicisme heeft – in tegenstelling tot het protestantisme – te maken gekregen met een terugloop van leden. Het verlies wordt echter gecompenseerd met de aansluiting van nieuwe volgers.

New England geldt als meest katholieke regio van de Verenigde Staten. De grootste kathedraal staat in New York City: Saint Patrick’s Cathedral. Het Katholisme staat in de Verenigde Staten van oudsher bekend om haar educatie. In Amerika staan zo’n achtduizend katholieke scholen. Bijna 2,3 miljoen kinderen genieten hier onderwijs.

Religie in Amerika: waar vind ik het protestantisme?

Het protestantisme gold als religie van de founding fathers. Het geloof valt anno 2013 te onderscheiden in twee stromingen: het Evangelische Protestantisme en het zogenaamde Mainline Protestantism.

Protestanten vormen één vijfde van de totale Amerikaanse bevolking. De meesten leden wonen in het zuiden. Megakerken trekken met hun diensten beide stromingen aan. Deze gebouwen bieden plaats aan 20,000 mensen. Amerika telt zo’n 1200 megakerken – de twee grootste staan in Houston, Texas.

Religie in Amerika: waar vind ik overige religies?

Boeddhisme

Het Boeddisme wordt aangehangen door 0,7 procent van de bevolking. Met name aan de westkust vindt men grote, Boeddistische gemeenschappen. Dit wordt deels veroorzaakt door het relatief grote aantal Aziatische Amerikanen woonachtig in Het Westen, hoewel het merendeel gewoon in de Verenigde Staten is geboren. De twee grootste worship sites liggen in Californië: de City of Ten Thousand Buddhas en de Hsi Lai-tempel

Islam

Moslims vertegenwoordigen 0,6 procent van de Amerikaanse bevolking. Dit percentage is sterk verdeeld qua achtergrond. 37 procent van de Amerikaanse moslims is blank, 24 procent Afro-Amerikaans en 20 procent Aziatisch. Grote gemeenschappen vind je in New York City, Detroit en Chicago.

Jodendom

Het Jodendom is de grootste religie van de Verenigde Staten naast de christelijke geloven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gereformeerde Jodendom, het conservatieve Jodendom en het Orthodoxe Jodendom. Grote steden als New York City en Los Angeles hebben grote Joodse gemeenschappen. De grootste synagoge ter wereld bevindt zich in The Big Apple: Temple Emanu-El.

Meer religie

Jehova’s Getuigen vormden ooit een lokale religie in Pennsylvania, maar hebben zich verspreid over het hele land. Tezamen vormen zij 0,7 procent van de populatie. Het Hindoeïsme wordt aangehangen door 0,4 procent van de Amerikaanse bevolking. De meeste Hindoe’s wonen in grote steden als Chicago, Atlanta en Washington DC. Amerika kent ook een aantal kleine, relatief nieuwe geloven. Hieronder vallen New Age (0,4 procent) en Native American-spiritualiteit (minder dan 0,3 procent).