Afrika OnlyCanada Only

Zoek

Triest: Yellowstone moet 900 bizons doden

Picture of Boy Tijbosch

Boy Tijbosch

Treurig nieuws vanuit één van Amerika's mooiste nationale parken. Yellowstone National Park plant om de populatie bizons in het park terug te brengen: van 4900 naar 4000.

door Boy Tijbosch


Bizons – ze vormen al jarenlang een grote attractie voor de bezoekers van Yellowstone National Park. De karakteristieke beesten zijn op vele plekken te zien en doemen soms zelfs in grote getallen voor auto's op – met alle gevolgen van dien voor het doorgaande verkeer. Maar momenteel zijn het er té veel, zo stelt het park. Het management heeft aangegeven de populatie noodgedwongen te moeten reduceren.

WAAROM?

De slachting is een poging een aantal complexeproblemen binnen het natuurgebied op te lossen. Eén belangrijke reden is de jaarlijkse wintertrek naar Montana. Honderden bizons verkassen 's winters naar deze staat, waaronder veel exemplaren met de ziekte brucellosis. Het vee in Montana is vatbaar vóór die ziekte – eenmaal overgedragen kan dit leiden tot miskramen onder de runderen. Daarnaast claimt het park enkel grip op de populatie te kunnen houden wanneer deze zich tussen de 3000 en 3500 bevindt. Ten behoeve van de ecologische functie van het park wordt het aantal bizons zo laag mogelijk gehouden.

CONTROVERSIEEL

Het doden van de bizons is niet nieuw. Sinds 2000 zijn er duizenden dieren omgebracht in georganiseerde jachten óf overgebracht naar Indianenstammen voor jacht. Controversieel is het wél: veel Amerikanen vinden het te veel bemoeienis met de natuur en stellen dat de slachting ook economische motieven heeft. Anderen geloven in onvermijdelijke noodzaak en laten dergelijke keuzes over aan de biologen. Het reduceren van de populatie bizons is de gróótste sinds 2007: toen werden er meer dan 1600 bizons omgebracht.


Foto: Anneloes Keunen/Amerika Only