Canada Only

Dit is een van Amerika’s meest creepy musea: het Voodoo Museum in New Orleans

New Orleans Voodoo - Zack Smith via NewOrleans.com
Boy Tijbosch

Boy Tijbosch

Louisiana en voodoo hebben een gedeelde historie. Het Voodoo Museum in New Orleans, middenin het French Quarter, laat je zien hoe deze eruit ziet.

Zeg New Orleans en je denkt waarschijnlijk als eerste aan iets als jazz, beignets en raderboten. Niet zozeer aan poppen om in te prikken.

Toch zijn voodoo en New Orleans niet los van elkaar te zien. Een schrale troost: voodoo omvat veel meer dan de gemiddelde horrorfilm laat zien.

New Orleans - Traveling Newlyweds via NewOrleans.com
Foto: Traveling Newlyweds via NewOrleans.com

Wat hebben voodoo en New Orleans met elkaar gemeen?

Allereerst is voodoo gewoon een vorm van een Afro-Amerikaanse religie. Deze Louisiana Voodoo, ook wel New Orleans Voodoo genoemd, is een soort combinatie van religies uit West-Afrika, de rooms-katholieke vorm van het christendom en het Haïtiaanse vodou.

Net als alle andere geloven heeft ook de Louisiana Voodoo bepaalde normen waaraan veel waarde wordt gehecht. Respect voor ouderen, bijvoorbeeld. 

Daar horen ook bepaalde rituelen. Binnen de Louisiana Voodoo wordt er bijvoorbeeld veel gezongen.

Offers en altaren

Het wordt allemaal iets griezeliger zodra we beginnen over de altaren die veel beoefenaars in huis hadden en hebben. Deze worden gebruikt voor offers in de vorm van eten en drinken. In het verleden werden er echter ook dieren geofferd.

Mede daardoor heeft de New Orleans Voodoo door de jaren heen heel wat kritiek ontvangen. Het fenomeen is meermaals gelinkt aan hekserij en duivelverering. 

Dat neemt niet weg dat het beeld van voodoo in Hollywood-films op z’n zachtst gezegd een béétje overdreven is.

New Orleans Voodoo - Zack Smith via NewOrleans.com
Foto: Zack Smith via NewOrleans.com

Wat is er te zien in het museum?

Het New Orleans Historic Voodoo Museum, zoals de expo voluit heet, opende in 1972 en laat je allerlei elementen zien die een belangrijke rol speelden binnen de Louisiana Voodoo – oude altaren, bijvoorbeeld. Het is een klein museum, het bestaat uit slechts twee kamers, maar het is een van de weinige tentoonstellingen ter wereld die volledig is gewijd aan dit bijzondere fenomeen.

Er is vaak ook een priester aanwezig die readings geeft én het is een aanrader om mee te gaan op een zogenoemde Walking Tour door de stad. Deze gaat langs verschillende plekken die van belang zijn voor de voodoo-cultuur, zoals het graf van de Creoolse voodoo-priesteres Marie Laveau op de Saint Louis Cemetery No. 1 en Congo Square.

New Orleans Voodoo - Zack Smith via NewOrleans.com
Foto: Zack Smith via NewOrleans.com

Wat moet ik weten over een bezoek aan het New Orleans Voodoo Museum?

Interesse? Een kaartje voor het museum kost je $8. Een Voodoo Walking Tour door New Orleans kost $32. Je bent dan twee uur zoet.

Het museum ligt tussen Bourbon Street en Royal Street in – middenin het French Quarter. Het adres is 724 Dumain Street.

[themify_layout_part id=”40652″]

[themify_layout_part id=34047]